Ledare i scouterna

Vi scoutledare i Täby kyrkby scoutkår arbetar ideellt ute i avdelningarna med att ordna scouting åt barn och ungdomar. De flesta av oss har egna barn i scouterna. Ledare är man för en avdelning och man träffar "sina" scouter en gång i veckan och vissa helger när det är hajk eller läger.

Normalt får man, om man vill, följa avdelningen från spårarscout ända upp till äventyrare. Det är alltså en fantastisk möjlighet att följa barnen och ungdomarna som ett extra stöd under deras uppväxt.

Som ledare är man inte ensam. Vi har åtminstone två, men helst tre eller fyra, ledare per avdelning. Vi träffas också regelbundet alla ledare i kåren på ledarmöten för att diskutera arbetet, scoutmetoden och leda kåren framåt. Speciella ledaraktiviteter omnämns ofta i kalendern på den här sidan.

Det finns möjlighet att delta i nationella ledarutbildningar inom Scouterna, antingen själv eller tillsammans med andra ledare från kåren, för att lära sig mer om ledarens roll och scoutmetoden. Det finns även kurser på nätet: Inloggning till Scouternas kurser

Alla ledare genomgår utbildningen Trygga möten som syftar till att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Webbkursen når du via scouternas folkhögskola. Ditt användarmnamn är den e-postadress som du har meddelat oss och som finns i medlemsregistret. Lösenordet får du skickat till den e-postadressen. Inloggning till Trygga Möten

Informationsmaterial för ledare finns även på nätet, som här på Scouternas webbplats.

Avdelningsledare kan logga in på ledarwebben och uppdatera avdelningarnas egna sidor. Där finns även vissa dokument och länkar.


Kårhandboken
med information, kontakter, krisplan mm

Länk till version 2020 februari

Handboken är ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt av ledarna med kontaktinformatin, kommentarer och förbättringsförslag.


 

Ersättning för utlägg och resor

Ersättningskrav för utlägg och inköp till kåren samt d:o milersättning för användning av egen bil till scoutläger lämnas till redovisningsansvarig. Huvudregeln för ersättning är att det finns styrelsebeslut, antingen i det specifika fallet eller enligt ett principbeslut.

Blankett för milersättning för resa med egen bil till scoutläger med tält och annan utrustning finns här.

Instruktioner för hur du redovisar ersättningskrav för inköp mm finns här.

 

Avdelningsledare kan logga in på ledarwebben och uppdatera avdelningarnas egna sidor. Där finns även vissa dokument och länkar.

Uppdaterad 2020-02-16

Kalenderaktiviteter

  • Sön 19 apr kl 11:00 Planteringsdag - Alla som kan stå på benen
  • Tor 21 maj kl 15:00 Kårläger - avresa - (Mer info kommer)
  • Sön 24 maj kl 13:00 Kårläger - avslutning - (Mer info kommer)
  • Ons 3 jun kl 18:30 Ledartävling - avslutning - (Mer info kommer)
  • Mån 27 jul kl 08:00 Polen - Jamboree startar - (Mer info kommer)
  • Tor 6 aug kl 18:30 Polen - Jamboree slutar - (Mer info kommer)
  • Sön 23 aug kl 11:00 Rekryteringsdag - Uppvisning och info mm
  • Tor 10 sep kl 18:30 Ledarmöte
  • Lör 12 sep kl 10:30 Runrikets dag 1 - Servering - försäljning
  • Sön 13 sep kl 10:30 Runrikets dag 2 - Servering - försäljning

Bli medlem ►