Sponsorprogram

Scoutkåren har ett stort behov av ekonomiskt stöd till underhåll och drift av vår fina scoutlokal samt hyra och/eller anskaffning av förråd till lägerutrustning (tält, kök, verktyg mm).

Alla bidrag är välkomna, små eller stora, pengar, tjänster eller materiel.

Plusgiro 95 07 87-2

Sponsorprogrammet omfattar olika nivåer för privatpersoner och företag.

Sponsorer erhåller förutom det välbefinnande som stödet till den ideella undomsverksamheten ger, beroende på nivå bl a:


  • Namnskylt på sponsortavla i lokalen
  • Namn och logotype på TKS anslagstavla vid Jarlabankes bro
  • Namn och logotype på TKS hemsida
  • Knoptavla mm

För mer information kontakta oss. Kontaktformulär finns här

Bli medlem ►