Sponsorprogram

Scoutkåren har ett stort behov av ekonomiskt stöd till underhåll och drift av vår fina scoutlokal samt hyra och/eller anskaffning av förråd och lägerutrustning (tält, kök, verktyg mm).

Alla gåvor är välkomna, små eller stora, pengar, tjänster eller materiel.

         Plusgiro 95 07 87-2

         Swish: 123 511 44 42

Sponsorer erhåller förutom det välbefinnande som stödet till den ideella undomsverksamheten ger, beroende på nivå bl a:

  • Namnskylt på sponsortavla i lokalen
  • Namn och logotype på TKS anslagstavla vid Jarlabankes bro
  • Namn och logotype på TKS hemsida
  • Knoptavla mm

För mer information kontakta oss. Kontaktformulär finns här

Bli medlem ►