Sponsorprogram

Scoutkåren har ett stort behov av ekonomiskt stöd till underhåll och drift av vår fina scoutlokal samt hyra och anskaffning av lägerplatser och utrustning (tält, kök, verktyg mm).

 

Alla gåvor är välkomna, små eller stora, pengar, tjänster eller materiel.                     Plusgiro 95 07 87-2

                     Swish: 123 511 44 42

 

Organisationsnummer: 816000-4126

 

Sponsorer erhåller förutom det välbefinnande som stödet till den ideella barn- och undomsverksamheten ger, beroende på nivå bl a:

  • Namnskylt i trä på sponsortavla i lokalen
  • Namn och logotype på TKS anslagstavla vid Jarlabankes bro
  • Namn och logotype på TKS hemsida
  • Knoptavla mm

För mer information kontakta oss. Kontaktformulär finns här

Bli medlem ►